مرور رده

بارداری

بارداری عبارت است از وضعیتی که در آن بدنِ زن، جنینِ در حال رشد و توسعه را در خود حمل می‌کند. می‌توان بـارداری را در مرحلۀ اول با استفاده از تست ادرار تشخیص داده و سپس آن را از طریق آزمایش خون، فراصوت، تشخیص ضربان قلب جنین یا پرتوایکس تائید کرد. بارداری حدوداً 9 ماه به طول می‌انجامد و مدت زمانِ آن از تاریخِ آخرین دورۀ قاعدگی زن محاسبه می‌گردد. بارداری معمولاً به سه دورۀ سه‌ماهه تقسیم می‌گردد که هرکدام تقریباً سه ماه به طول می‌انجامند.

در این بخش به بررسی مقالات علمی دربارۀ بـارداری و موضوعات مهم پیرامون آن می‌پردازیم؛ ازجمله تغذیۀ بارداری، عوارض جانبی بارداری، داروهای مجاز و ممنوعه در دوران بارداری، بـارداری سالم، نشانه‌ها و علائم بـارداری و بسیاری موارد دیگر. علیرغم اینکه مقالات ارائه شده در این بخش معتبر بوده و توسط متخصصان بررسی شده‌اند، نباید آن‌ها را با توصیه‌های پزشک خود جایگزین کنید.